Τρεχουσες καταταξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 para******* 200 Tokens
2 Acma***** 150 Tokens
3 Sooo****** 100 Tokens
4 Dimo********* 50 Tokens
5 paol****** 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες νικήτριες

 • Παρασκευή
  (18.01.2019)
 • 1  para*******
 • 2  nori*****
 • 3  Dimo*****
 • 4  h0pe*****
 • 5  Bone*****
 • Πέμπτη
  (17.01.2019)
 • 1  nori*****
 • 2  Majo******
 • 3  para*******
 • 4  h0pe*****
 • 5  yur_*****
 • Τετάρτη
  (16.01.2019)
 • 1  para*******
 • 2  h0pe*****
 • 3  nori*****
 • 4  toym*****
 • 5  Qest*****
 • Τρίτη
  (15.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  nori*****
 • 3  Artu*****
 • 4  Solo*****
 • 5  Nava*******
 • Δευτέρα
  (14.01.2019)
 • 1  para*******
 • 2  nori*****
 • 3  aksi*****
 • 4  Bone*****
 • 5  Char********
 • Κυριακή
  (13.01.2019)
 • 1  vale********
 • 2  Miam*****
 • 3  jimm*****
 • 4  -Rob********
 • 5  Char********
 • Σάββατο
  (12.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  buck********
 • 3  eisi*****
 • 4  Fidd*****
 • 5  stev******
 • Παρασκευή
  (11.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Abso******
 • 3  Past******
 • 4  Buzz*****
 • 5  mcai*****
 • Πέμπτη
  (10.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  juak********
 • 3  para*******
 • 4  Past******
 • 5  Exeq******
 • Τετάρτη
  (09.01.2019)
 • 1  juak********
 • 2  para*******
 • 3  hee-*****
 • 4  Bone*****
 • 5  boss*****
 • Τρίτη
  (08.01.2019)
 • 1  para*******
 • 2  Exeq******
 • 3  cree*****
 • 4  juak********
 • 5  netv*****
 • Δευτέρα
  (07.01.2019)
 • 1  m-ja*****
 • 2  knoc*****
 • 3  Mikl*****
 • 4  mand*****
 • 5  Lion*****
 • Κυριακή
  (06.01.2019)
 • 1  just*********
 • 2  Peps******
 • 3  -Fir*****
 • 4  Poza*****
 • 5  Tara*****
 • Σάββατο
  (05.01.2019)
 • 1  para*******
 • 2  Past******
 • 3  cock*****
 • 4  buck********
 • 5  mand*****
 • Παρασκευή
  (04.01.2019)
 • 1  baaa*****
 • 2  Simo*****
 • 3  juak********
 • 4  -Vic******
 • 5  bimi*****
 • Πέμπτη
  (03.01.2019)
 • 1  rntk***********
 • 2  trae*****
 • 3  para*******
 • 4  Past******
 • 5  YueF*****
 • Τετάρτη
  (02.01.2019)
 • 1  para*******
 • 2  Seba*********
 • 3  swee*****
 • 4  Past******
 • 5  nack*******
 • Τρίτη
  (01.01.2019)
 • 1  Don-*******
 • 2  jays*********
 • 3  swee*****
 • 4  -Vic******
 • 5  Geor*****
 • Δευτέρα
  (31.12.2018)
 • 1  swee*****
 • 2  para*******
 • 3  Past******
 • 4  55Os******
 • 5  Abso******
 • Κυριακή
  (30.12.2018)
 • 1  gari******
 • 2  -Fir*****
 • 3  Abso******
 • 4  Past******
 • 5  Tino*****
 • Σάββατο
  (29.12.2018)
 • 1  gari******
 • 2  Abso******
 • 3  luvi*****
 • 4  Seba*********
 • 5  deme*****
 • Παρασκευή
  (28.12.2018)
 • 1  yur_*****
 • 2  gari******
 • 3  Tino*****
 • 4  Abso******
 • 5  Hels*****
 • Πέμπτη
  (27.12.2018)
 • 1  Hels*****
 • 2  gari******
 • 3  Abso******
 • 4  Tino*****
 • 5  XRT2*****
 • Τετάρτη
  (26.12.2018)
 • 1  rntk***********
 • 2  ocea*******
 • 3  XRT2*****
 • 4  gari******
 • 5  Nice******
 • Τρίτη
  (25.12.2018)
 • 1  jimm*****
 • 2  Geor*****
 • 3  gari******
 • 4  jemm*****
 • 5  Maha*****
 • Δευτέρα
  (24.12.2018)
 • 1  gari******
 • 2  douc*****
 • 3  zab1*****
 • 4  Your******
 • 5  nak2*****
 • Κυριακή
  (23.12.2018)
 • 1  lopo******
 • 2  XRT2*****
 • 3  gari******
 • 4  55Os******
 • 5  baaa*****
 • Σάββατο
  (22.12.2018)
 • 1  gari******
 • 2  para*******
 • 3  Hels*****
 • 4  nack*******
 • 5  -Vic******
 • Παρασκευή
  (21.12.2018)
 • 1  podg*******
 • 2  vzhu*******
 • 3  gran*****
 • 4  vlad*****
 • 5  Bezp******
 • Πέμπτη
  (20.12.2018)
 • 1  hee-*****
 • 2  Abso******
 • 3  nori*****
 • 4  baaa*****
 • 5  XRT2*****

Κανόνες Εκστρατείας

Καθόλη τη διάρκεια της καμπάνιας, το bongacams.com% θα βραβεύει 5 μέλη καθημερινά (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστωθούν στον λογαριασμό των νικητών του bongacams.com% μέσα σε λίγες ώρες.

Οι νικητές της κάθε ημέρας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα, με δημοσίευση μόνο των 4 πρώτων χαρακτήρων των ονομάτων χρήστη τους.

Οποιοσδήποτε χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα θα αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα μπορεί να λάβει κάποια μπόνους ανταμοιβή.

Το bongacams.com% διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανόνες και το ποσό του επάθλου, στη διακριτική του ευχέρεια.

Το bongacams.com% διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την καμπάνια στη διακριτική του ευχέρεια. Λαμβάνοντας μέρος στην καμπάνια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως δεν θα δικαιούνται οποιαδήποτε ανταμοιβή σε περίπτωση ακύρωσης.